“Diaspora sot përbën potencial shumëfish më të madh, jo vetëm financiar, por edhe profesional”

Valon Murati

Kontakti

Sabrie Grainca

Zyrtare për informim dhe qasje në dokumente zyrtar

sabrie.grainca@rks-gov.netAlbulena F. Haziri

Asistente e Sekretarit

+381 38 200 17 031

albulena.f.haziri@rks-gov.net